«Φωτογραφία είναι το πάγωμα μιας στιγμής στον χρόνο. Κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο αποκτούν αξία στην αιωνιότητα μόνο όταν αφήσουν ένα αποτύπωμα.
Ο χρόνος τι είναι αλήθεια..; Ένα κύμα.»   φ.μ.